1986-09-04, Veenendaal – inbraak bij postduivenhouder

Onderstaand artikel is afkomstig uit het tijdschrift ”Dierenbevrijding”. Het betreft hier de derde uitgave van het jaar 1986.

Het Dierenbevrijdingsfront heeft de duivenmelkers de oorlog verklaard. De eerste actie was een inbraak in de nacht van 3 op 4 september. Bij het administratie- en registratiekantoor van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) in Veenendaal. Hierbij werd een deel van de administratie van de organisatie weggenomen.

Met deze actie protesteert het front tegen de uitwassen die er in de duivenmelkerij zijn. Het DBF meldt dat onlangs 40.000 postduiven niet zijn teruggekeerd van een door de NPO georganiseerde vlucht. De NPO ontkent dit niet.

De aanklacht van het Dierenbevrijdingsfront heeft betrekking op rampvluchten uit Frankrijk en Spanje op zondag 1 juni jl. Bij het vogelopvangcentrum De Horst in Bergen (NH) werden lang na de 1 juni-vluchten nog uitgeputte of dode duiven binnengebracht. Ook aan het eind van het seizoen kost de duiven’’sport’’ vele duiven het leven. Duiven die slecht hebben gescoord worden zondermeer de nek omgedraaid. Voorzitter N. Paridaans van de afdeling Oost-Brabant van de NPO erkent dat de melkers jonge duiven tegenwoordig minder goed voorbereiden dan vroeger omdat zij ze nu in grotere getalen houden. Ook de af te leggen afstanden staan volgens hem intern ter discussie.

Het slachten van (minder goede) duiven is volgens Paridaans aan het eind van het seizoen nodig om overbevolking in de til te voorkomen. Een melker ruimt zo gemiddeld tien tot twintig procent van zijn duiven op. De voorzitter van de Limburgse duivenbond liet weten: ‘’Hoe ze de duiven opruimen moeten de duivenhouders zelf weten. Ik ben er voor om de mensen sport te laten bedrijven.’’

Het Dierenbevrijdingsfront maakt melding van een verkeerde mentaliteit onder de duivenmelkers. Zij maken gebruik (zeg maar ‘’misbruik’’, red.) van de driften van hun vogels om ze sneller thuis te krijgen. De doffer wordt vooraf bij de duiven geplaatst, maar weer weggehaald voor het tot paren heeft kunnen komen. Dit ‘’weduwschapsspel’’ speelt veertig tot vijftig procent van de duivenhouders, aldus afdelingsvoorzitter Paridaans.

Bij de NPO zijn dertig afdelingen aangesloten met samen 55.000 leden die goed zijn voor het berokkenen van dierenleed aan zeker 15 miljoen postduiven. Verdwaalde duiven belanden vaak in grote steden, waar ze worden gevangen en afgemaakt. Ook bovengrondse hoogspanningskabels in België en Frankrijk maken veel slachtoffers, aldus hoofd van de NPO-administratie Kees Dokkum.

Het Dierenbevrijdingsfront wil de duivensport met al haar uitwassen met alle genoegen de oorlog verklaren. Het blijft niet bij het stelen van de administratie, aldus de persverklaring van het DBF.