1989-12-20, Groningen, honden bevrijd uit RUG

Onderstaand artikel is verschenen in het blad van de supportersgroep. Het betreft ”Dierenbevrijding”, kwartaalblad nummer 1/1990.

In de nacht van 19 op 20 december hebben leden van het DBF 23 honden bevrijd uit de rijksuniversiteit Groningen (RUG). De honden, 15 beagles en 8 honden van grotere rassen waaronder bouviers en herders, waren ernstig verwaarloosd. In een uitzending van ”Hier en Nu” trachtte de heer H. Dikken, directeur van het Centraal Proefdierenlaboratorium van de medische faculteit van de RUG, het DBF in diskrediet te brengen door te suggereren dat de honden vervuild en verwaarloosd waren door de dierenbevrijders en niet door de universiteit. De heer Dikken heeft echter door deze walgelijke suggestie niet bepaald de geloofwaardigheid van de RUG bevorderd.

Particuliere dierenhandel
In tegenstelling tot de verklaring an de RUG zijn de 8 grotere honden echte huishonden geweest. Ze waren vrijwel zindelijk in kenden diverse commando’s als ”zit”, ”lig” en ”geef poot”. Deze honden zijn verkregen uit de particuliere dierenhandel, de herkomst is twijfelachtig. Een aantal honden stonden volgens het tatoeagenummer geregistreerd op naam van mensen die nog nooit een hond hadden gehad! Een andere hond, een Mechelse herder, stond geregistreerd als zijnde een Schotse collie.

Medische experimenten
Dat de honden zo verwaarloosd waren was tot vòòr de aktie niet bekend bij het DBF en dus ook niet de reden om tot aktie over te gaan. De aktie was gericht tegen de 1,2 miljoen proefdieren die per jaar in Nederland verbruikt worden voor ”wetenschappelijk” onderzoek. De RUG gebruikt zo’n kleine 25.000 dieren per jaar. Er wordt gebruik gemaakt van ratten, muizen, konijnen, schapen, geiten, vogels, varkens, katten, runderen, amfibieën en honden. Aangezien er een duidelijk vermoeden bestond dat de herkomst van de honden zeer twijfelachtig was, heeft het DBF er vor gekozen om juist deze honden te bevrijden.

Ondervoeding/Overvoeding
Zoals reeds vermeld, waren een aantal honden sterk vermagerd (zo’n 10-12 kg te licht). De beagles echter waren kunstmatig op een overgewicht gebracht. Dit in het belang van de proef die zij moesten ondergaan: het onderzoeken of een hond met overgewicht ”normaal” kan functioneren met een plastic meniscus. De ondervoeding bij de 8 grotere honden was voor zover bekend, niet in het belang van een proef. Er was duidelijk sprake van verwaarlozing. De vachten waren totaal niet verzorgd en zaten vol met vast gekleefde ontlasting en klitten.
De meeste honden hadden last van oormijt, tandsteen en eczeem aan de voetkussentjes. Bij een aantal honden werden kankergezwellen en hartafwijkingen vastgesteld. Bij tenminste twee honden was de alvleesklier verwijderd om kunstmatig suikerziekte op te wekken. Twee andere honden moesten noodgedwongen ingeslapen worden, na overleg met een dierenarts: een sterk vermagerde herder die leed aan stofwisselingsproblemen als gevolg van de dierproeven en een beagle die naast aangeboren vergroeiingen door jarenlange experimenten ook grote tumoren in buik en lever hard.

Overval
Op verzoek van de RUG heeft een deurwaarder op 12 januari een inval gedaan bij een dierenasiel in Gieterveen. Aanleiding hiertoe was, dat de beheerste op de tv uitzending van ”Hier en Nu” verklaarde de honden te hebben gezien, en adviezen gegeven had over voeding en medicamenten. Zij verklaarde echter niet dat de honden in haar bezit waren. Toch zagen de recherche en de RUG aanleiding om een inval te plegen bij het asiel. De beheerste noemt het geen inval maar een overval. ”Er werd hard opgetreden. Ik werd behandeld als een misdadiger. Opeens reden een vrachtauto van de RUG en een luxe auto ons terrein op. Ik mocht van de deurwaarder niet eens meer bellen. Toen een van de overvallers, een dierenverzorger van de RUG, meende een hond te herkennen en na lang aarzelen erachter kwam dat dit geen hond van de RUG was, pakte hij het dier op grove wijze beet. Dat ging me echt te ver.”

Aanklacht
Onmiddellijk nadat de verwaarlozing in het nieuws kwam, reageerde de N.B.B.V. (Nederlandse Bond tot Bestrijding van de Vivisectie) en de dierenbescherming door een aanklacht in te dienen tegen de RUG. Dit, op grond van dierenmishandeling en overtreding van de Wet op de Dierproeven. Tevens werd een persoonlijke aanklacht tegen Dhr. Dikken ingediend aangezien hij persoonlijk aansprakelijk is als eindverantwoordelijke.
Helaas kan de Officier van Justitie alleen overtuigd worden met ”levend” bewijs. De beelden van ”Hier en Nu” en verklaringen van dierenartsen zijn onvoldoende om te bepalen of hier sprake is van verwaarlozing en ondervoeding. Om de veiligheid van de bevrijde honden te waarborgen, kunnen zij echter niet afgestaan worden als bewijsmateriaal. Wel is er voor dierenartsenverklaringen gezorgd.

De wet schiet te kort
Zelfs in een rijksinstelling blijkt de behandeling van dieren sterk te wensen over te laten. De bestaande marginale bepalingen schieten sterk te kort. Voor het DBF is opnieuw aangetoond dat wettelijk toegestane situaties dier onwaardig zijn en vragen om aktie.