(LUX) Jachtverbod op vossen wederom met jaar verlengd

Vos

Onlangs is het verbod op de jacht van vossen in Luxemburg wegens succes met wederom een jaar verlengd. Deze is ingesteld in 2015 en jagers waarschuwden voor een explosie van vossen. De populatie is echter stabiel gebleven. Het aantal getelde vossen is namelijk hetzelfde als van voor het jachtverbod.

Eveneens blijkt het verbod een ander gunstig effect te hebben; een studie toont aan dat op locaties waar er geen jacht plaats vind, de besmetting op vossenlintworm afneemt. Dit omdat vossen meer op vaste locaties blijven en zich minder verspreiden.

Faunabescherming roept op om in Nederland een dergelijk verbod in te stellen en geeft aan dat Luxemburg een trend zet voor de rest van Europa. ‘’ In Luxemburg heeft men ruggengraat getoond door een besluit te nemen op basis van verifieerbare feiten en niet te zwichten onder de enorme druk van de invloedrijke jachtlobby. Het voorbeeld van Luxemburg laat zien dat het verbieden van de jacht op vossen niet alleen de vaak pijnlijke dood van tienduizenden vossen voorkomt, maar ook een succesmodel is voor burgers, dieren en natuurbehoud. Het is daarom de hoogste tijd dat er ook in Nederland een einde komt aan de afschuwelijke praktijken, waarbij zelfs ’s nachts hobbyisten erop uit mogen trekken om hun begeerde trofeeën te bemachtigen.’’