Eerste bevers afgeschoten in Limburg

Het werk van een bever

Waren er in 2002 nog maar een tiental bevers, nu zijn de eerste ‘probleembevers’ in Limburg afgeschoten. De dieren zouden voor overlast veroorzaken door het gegraaf, wat ook de hoogwaterveiligheid in het geding zou brengen. Opmerkelijk feit is dat de bevers zelf zijn uitgezet enkele jaren geleden. Tussen 2002 en 2004 zijn er 33 dieren vrijgelaten op verschillende plekken in Limburg. Voortplanting en verspreiding hebben er voor gezorgd dat de bever, nog steeds een beschermde diersoort, zich nu op tal van plaatsen handhaven en hiermee tonnen aan schade veroorzaken.

Har Frenken van het Waterschap Limburg geeft aan dat het een trieste zaak is dat de bevers nu moeten worden afgeschoten. Het gaat op dit moment om meer dan twee maar minder dan 10 dieren. Exacte aantallen en locaties wil het Waterschap Limburg niet prijsgeven, uit angst dat de ‘operatie’’ hiermee in het gevaar zou worden gebracht. Het gaat namelijk om één specifieke familie bevers die moet verdwijnen. “Eerst proberen we de bevers te ontmoedigen en ‘weg te pesten’. Als ze niet in een ander gebied terechtkomen, schieten we ze dood”, aldus Frenken.

Dat de gevolgen van het graven van de dieren niet goed zijn ingecalculeerd en de dieren hier nu de dupe van zijn, laat het Waterschap Limburg niet koud. “We vinden het tragisch dat het, door een gebrek aan natuurlijke vijanden, zo ver heeft moeten komen. De volgende keer moeten we daar beter over nadenken.”