2010 – Dierenrechtenextremisme in Nederland

Deze uitgave van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) werd gepubliceerd in 2010. Hierin staat o.a. beschreven hoe de dierenrechtenbeweging ”gefragmenteerd maar groeiende” zou zijn. Ook is onderstaande alinea aanwezig (zie pagina 5), waarin de AIVD duidelijk stelt dat er geen sprake is van terrorisme binnen de dierenrechtenbeweging.

”De AIVD heeft momenteel geen aanwijzingen dat het doel van dierenrechtenextremisten is om de bevolking angst aan te jagen of de maatschappij als zodanig met ernstige schade te ontwrichten teneinde maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of de politieke besluitvorming te be├»nvloeden. Om die redenen is het thans niet aan de orde om deze extremistische activiteiten als terroristisch te bestempelen”.

Dierenrechtenextremisme in Nederland