Gesloten voor publiek, geopend voor de jacht

Protest

Zoals elk jaar zal ook dit jaar het Kroondomein Het Loo weer gesloten zijn voor publiek met ingang van 15 september. De openingsdatum staat gepland voor 25 december. De sluiting vind plaats zodat de Nederlandse koning er ongestoord de jacht kan uitoefenen.

Protest
Uit protest tegen deze vorm van plezierjacht heeft de Faunabescherming in samenwerking met de Partij voor de Dieren een actie op touw gezet. Hierbij werd vandaag het Kroondomein symbolisch geopend en de (plezier)jacht aan de kaak gesteld. Ook stichting Animal Rights was aanwezig.

Jacht?
Waar er exact op zal worden gejaagd is niet bekend. Sinds 2001 vind er geen drijfjacht meer plaats op het terrein en de soorten waar wel op mag worden gejaagd zijn niet veel voorkomend of niet interessant genoeg voor de jacht. Zogenoemde ”schadebestrijding” en dergelijke blijft dan over.

Foto is afkomstig van Konrad Szymanski – bykonrads