Nertsen in Nederland besmet met Covid-19

Bij twee nertsenfokkerijen in Nederland is het besmettelijke virus Covid-19, ook wel bekend als corona, ontdekt bij enkele dieren. Het betreft een nertsenfokkerij in Laarbeek en een fokkerij in Gemert-Bakel.

Mens op dier
Normaliter spreekt men bij een zo├Ânose al snel van een besmetting van dier op mens, maar hier lijkt de omgekeerde volgorde het geval te zijn. Enkele medewerkers vertonen ook verschijnselen van het corona virus, waardoor het vermoeden is dat de besmettingen door de mensen zijn overgedragen op de nertsen.

Afgesloten
Om verdere besmetting te voorkomen, zijn de toegangswegen rondom de nertsenfokkerijen afgesloten. Het RIVM adviseert om de bedrijven en een straal van 400 meter rondom de bedrijven te mijden. Dit blijft van kracht totdat er verder onderzoek is gedaan naar de situatie.

Nertsen
Wat er nu met de nertsen zal gebeuren is nog niet bekend. De ervaring leert echter dat het meestal niet goed afloopt voor dieren die de dragers zijn van een besmettelijke ziekte. Om de situatie verder in het oog te houden is er wel een meldplicht afgekondigd voor nertsenfokkerijen. Indien er symptomen worden vast gesteld bij medewerkers, of een verhoogde sterfte is onder nertsen, dient hier een melding van gemaakt te worden.