Bekende Nederlandse activist overleden

Deze ochtend is plots de bekende Nederlandse actievoerder Geoffrey Deckers overleden. Deckers, geboren in 1969, zet zich al tientallen jaren in om het welzijn van dieren te verbeteren in Nederland.

Een Dier een Vriend
Een van de belangrijkste organisaties waar men hem van zal kennen is een Dier een Vriend. Hiervan is hij de oprichter, nadat Peta in 1998 het Nederlandse kantoor liet sluiten en alle medewerkers werden ontslagen.

De laatste jaren kwam deze organisatie vooral in het nieuws door acties bij het primaten-centrum Biomedical Primate Research Centre.

Naast EDEV, was Deckers ook actief in tal van andere organisaties en sloot zich met regelmaat bij acties aan. Al sinds zijn tienerjaren draaide zijn leven om dierenrechten, waarbij hij alle middelen binnen zijn kennen en kunnen gebruikte om dit doel te bereiken, van inbreken met het DierenBevrijdingsFront tot samenwerken met de parlementaire politiek.

We wensen zijn partner, familie en naasten veel sterkte toe.